Każda noc

Każda noc ma swój dzień. Każdy dzień ma swoje jaskółki.